Tresna teknikoak

Care Inspectorate, A quality framework for care homes for children and young people and schoolcare accommodation (special residential schools). Dundee, Care Inspectorate, 2019, 62 p.

TRESNARA JOAN

2018ko apirilaren 1etik, “Care Inspectorate”-ak metodologia berrikusia erabiltzen aritu da arreta eta laguntza zerbitzuak ikuskatzeko, eta orain, haur eta gazteak zaintzeko etxeetan eta eskola arretako zentroetan (egoitza eskola bereziak) ezartzen ari da. Azken hiru urteetan zerbitzuaren kalitatearen ikuspegi berriak sartu dira: esperientzietan eta emaitzetan enfasia; ikuspegi proportzionalak ondo funtzionatzen duten zerbitzuetan; ikuskapen txosten laburragoak; eta kalitatea hobetzeko laguntza handiagoa. Berrikusitako metodologiak eta kalitate- sparruak Eskoziako osasunaren eta gizarte laguntzaren estandar berriak islatzen dituzte. Estandar horiek eskubideetan, pertsonengan zentratutako arretan eta emaitzen ikuspegian oinarritzen dira.