GOFEren Kalitate Ekimenak

“Preben-Familia Araba: Sare positiboak” familia ahalduntzeko proiektua

INIZIATIBARA JOAN

“Preben-Familia Araba: Sare positiboak” familia ahalduntzeko proiektuak bi helburu nagusi dauzka: Guraso elkarteetako arduradunei prestakuntza ematea eta gaitzea arduradunek zein familiek prebentzioan betebehar aktiboa izan dezaten eta jardueren eguneroko garapenean prebentzioa barne hartzen duten erakundeen kopurua handitzea.