Tresna teknikoak

Bonafont, A., Atención centrada en la persona. Historia de vida y plan personalizado de atención y de apoyo al Proyecto de Vida. Saila: Guías de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal n. 5, Madril, Fundación Pilares, 2020, 282 or.

TRESNARA JOAN

Pertsonarengan zentratutako arretaren bizitzaren historia funtsezko tresna da pertsonak gerontologia-eremuan duen bizi-proiektuari arreta eta babesa emateko plan pertsonalizatua elkarrekin eraikitzeko. Berez, funtsezko alderdia da zaintza-harremanen humanizazioan, izan ere, pertsonak ondoeza eragiten dioten egoera zail eta kaltegarriei behar bezala aurre egiteko edo egokitzeko dituen balio, sinesmen, lehentasun, indargune eta gaitasunetan zentratzen da; eta haren duintasuna, autonomia eta parte-hartzea zaindu. Argitalpen honen edukiak galdera hauei erantzun nahi die: zer da eta zertan oinarritzen da ikuspegi biografikoa AKBren praktikan? Zer ondorio eragiten ditu zaintza-harremanaren esparruan? Zer dakarkigu eta zergatik dira garrantzitsuak kontakizunak? Zer da eta nola eraikitzen da? Zaintza-zerrendan, zer elementuk errazten dute pertsonaren hurbilketa ulerkorra eta ekoizpena Argitalpenaren helburua  hiru dimentsioak eta lanketa ilustratzea da: erlatiboa, prozesuzkoa eta instrumentala. Ongizate subjektiboan eragina duten egoeretan aintzatespen-, konfiantza- eta laguntza-prozesuak duen garrantzia erakusten du, laguntza-harremanaren printzipioei atxikiz. Amaierako gogoetetan, prozesu osoaren onargarritasun-baldintzak jorratzen dira.