Tresna teknikoak

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, II. Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, vol. 1. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, 2019, 160 p.

TRESNARA JOAN

Nafarroako Foru Komunitatean haurrak babestearen esparruan balorazioa egiteko II. Prozedura Eskuliburuak 6 liburuki ditu. Lehen liburukia eta oinarrizko dokumentu honek, 11 kapitulu ditu, sarrera horretaz eta azken bibliografiaz gain, eta hasierako zati bat Nafarroako Foru Komunitateko haurren babesaren arloko egungo egoerari buruzkoa da. Ondoren, eskumen-esparrua adierazten du, eta sustapenaren eta prebentzioaren kontzeptuak azpimarratzen ditu. Jarraian, detekzio, jakinarazpen eta harrera-prozesuak deskribatuko ditu, bai eta, prozedura eta teknika aldetik, lehen eta bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuen sistemetan ere, haurren babesgabetasun egoeran egon daitezkeen adingabeen kasuak ikertu eta ebaluatuko ditu. Ondoren, erabakiak hartzeari eta kasu plana egiteari buruzko ibilbide bat egingo da, eta amaitzeko, esku hartzeko baliabide posibleei buruz hitz egingo da, adingabeen eta haien familien beharrei erantzun ahal izateko. Azkenik, koordinazioari buruzko kapitulu bat egingo da alderdi guztietan, sailen arteko harremana bereziki azpimarratuz.